Τηλέφωνα και Ωράρια Ιερών Μονών Μετεώρων

Τηλέφωνα και Ωράρια Ιερών Μονών Μετεώρων

Τηλέφωνα Ιερών Μονών Μετεώρων

Μεγάλο Μετέωρο2432022278 / 2432075398
Βαρλαάμ2432022277 / 2432075386
Αγ. Τριάδα2432022220 / 2432077123
Αγ. Στέφανος2432022279 / 2432078322
Ρουσάνου2432022649 / 2432022519
Αγ. Νικόλαος2432022375 / 2432079138

Ωράρια των Ιερών Μονών Μετεώρων

Ιερές Μονές – Ημερομηνίες

Θερινό Ωράριο

1/4 – 31/10

Χειμερινό Ωράριο

1/11 – 31/3

Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος “Μεγάλο Μετέωρο”

9.00 – 17.00
Κλειστά Τρίτη

9.00 – 16.00
Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη

Ιερά Μονή Αγίων Πάντων ή Μονή Βαρλαάμ

9.00 – 16.00
Κλειστά Παρασκευή

9.00 – 15.00
Κλειστά Πέμπτη και Παρασκευή

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος

9.00 – 17.00
Κλειστά Πέμπτη

10.00 – 16.00
Κλειστά Τετάρτη και Πέμπτη

Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου

9.00 – 13.30 / 15.30 – 17.30
Κλειστά Δευτέρα

9.30 – 13.00 / 15.00 – 17.00
Κλειστά Δευτέρα

Ιερά Μονή Ρουσάνου ή Αρσάνη

9.00 – 18.00
Κλειστά Τετάρτη

9.00 – 14.00
Κλειστά Τετάρτη

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου του Άσμενος ή Μονή του Αναπαυσά

9.00 – 15.30
Κλειστά Παρασκευή

9.00 – 14.00
Κλειστά Παρασκευή

 

Μοιραστείτε το...
Email to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestShare on LinkedInshare on TumblrShare on RedditDigg thisBuffer this pageFlattr the authorShare on StumbleUpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>