Τηλέφωνα και Ωράρια Ιερών Μονών Μετεώρων

Τηλέφωνα και Ωράρια Ιερών Μονών Μετεώρων

Τηλέφωνα Ιερών Μονών Μετεώρων

Μεγάλο Μετέωρο2432022278 / 2432075398
Βαρλαάμ2432022277 / 2432075386
Αγ. Τριάδα2432022220 / 2432077123
Αγ. Στέφανος2432022279 / 2432078322
Ρουσάνου2432022649 / 2432022519
Αγ. Νικόλαος2432022375 / 2432079138

Ωράρια των Ιερών Μονών Μετεώρων Continue reading